Σχέσεις

vulnerable-expat-relationships-expat-nest
Σχέσεις

How to Keep Your Expat Relationship Strong

Is relocation stress affecting your relationship? Expat psychologist and couples therapist Jeanine Souren understands the high stakes for couples on international assignment. Here she shares some tips for protecting your relationship, especially during more vulnerable times.   Meet Sue and…
Σχέσεις

You Are My Destiny… or Not?

“An invisible thread connects those who are destined to meet, regardless of time, place and circumstance. The thread may stretch or tangle, but it will never break” – ancient Chinese proverb   According to Chinese legend, those who are destined…
Σχέσεις

Πώς παιδική ηλικία σας μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σας σήμερα

Προηγούμενες εμπειρίες μας επηρεάζουν μας κι αυτούς-ότι είναι τίποτα το καινούριο ή έκπληξη. Αλλά πώς ακριβώς και γιατί; Σύμβουλος Kristýna Maulenová   συζητά πώς παιδική ηλικία μας μπορούν να επηρεάσουν τις τρέχουσες σχέσεις μας, και γνωρίζοντας πώς στυλ συνημμένο σας…
Σχέσεις

Hunger for Touch

Touch is so much more than just a sense, or the contact of our skin with the world. Touch allows us to connect with others and to explore the world. It is also strongly linked to our emotions and mental…