ανασφάλεια Archives - Expat Nest e-counselling

Tag: ανασφάλεια

Σχέσεις

Πώς παιδική ηλικία σας μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις σας σήμερα

Προηγούμενες εμπειρίες μας επηρεάζουν μας κι αυτούς-ότι είναι τίποτα το καινούριο ή έκπληξη. Αλλά πώς ακριβώς και γιατί; Σύμβουλος Kristýna Maulenová   συζητά πώς παιδική ηλικία μας μπορούν να επηρεάσουν τις τρέχουσες σχέσεις μας, και γνωρίζοντας πώς στυλ συνημμένο σας…