Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 30 april 2018

Algemene

De voorwaarden voor gebruik in deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van een website van expat nest en haar gelieerde ondernemingen en op alle verstrekte informatie of aanbeveling op of door middel van de website.

De algemene voorwaarden van het Expat nest zijn van toepassing op elke actie relatie die voortkomt uit of in verband met het gebruik van de website. De algemene voorwaarden van expat nest zijn beschikbaar op aanvraag en zijn ook te vinden op deze website onder algemene voorWaarden.

De informatie, diensten, producten en materialen op deze website zijn alleen voor algemene informatiedoeleinden. Deze informatie wordt verstrekt door expat nest en terwijl we pogen om de informatie up-to-date en correct te houden, maken wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan, uitgedrukt of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of daarmee samenhangende grafische gegevens op de website voor enig doel.

Geen garanties zijn gemaakt dat u alle resultaten van de informatie, ideeën of modellen gepresenteerd op deze site te bereiken. Elke afhankelijkheid die u op deze informatie is dus strikt op eigen risico. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, maar zonder beperking tot: indirecte of gevolgschade, verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortkomen uit of in verband met het gebruik van deze Website. Expat nest biedt geen professionele, juridische, psychiatrische, medische, of financieel advies.

Deze website biedt externe links naar websites van derden die niet onder de controle van expat nest. Expat nest heeft geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die in hen zijn geuit.

U stemt er te allen tijde mee in om expat nest, haar filialen, hun opvolgers, overgeplaatste, rechthebbenden en licentiehouders en hun respectievelijke moeder-en dochtermaatschappijen, agenten, vennoten, functionarissen, bestuurders, werknemers van elk van en tegen alle claims, oorzaken van de actie, schade, passiva, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische vergoedingen en kosten, die voortvloeien uit of in verband met uw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of convenant uiteengezet hierin. Door het gebruik van deze site laat u ons van enige en alle aansprakelijkheid, met inbegrip van directe, gevolg-of indirecte schade of claims.

 

Verantwoording

De informatie in of beschikbaar gesteld via onze sites (met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie in Video’s, Message Boards, opmerkingen, e-mails, tekstbestanden, of in chats kunnen niet vervangen of vervangen van de diensten van getrainde professionals in een , met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële, medische, psychologische of juridische aangelegenheden.

De daad van het bezoeken van onze site maakt niet iemand een cliënt of patiënt en onze website inhoud vormt geen medisch advies. U dient regelmatig een arts te raadplegen in alle aangelegenheden met betrekking tot lichamelijke of geestelijke gezondheid, met name met betrekking tot eventuele symptomen die kunnen eisen diagnose of medische aandacht.

Wij maken geen verklaringen of garanties betreffende enige behandeling, actie, toepassing van medicijn of voorbereiding door om het even welke persoon na de aangeboden informatie of verstrekt binnen of door de plaats.

Noch expat nest, noch onze partners, of een van hun filialen, is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg, speciale, exemplarische of andere schade die kan voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot economisch verlies, letsel, ziekte of overlijden. U alleen bent verantwoordelijk en verantwoording verschuldigd voor uw beslissingen en acties en door uw gebruik van de site, gaat u ermee akkoord niet te proberen ons aansprakelijk te stellen voor dergelijke beslissingen, acties of resultaten, op elk moment, onder alle omstandigheden. Daarnaast zijn wij geen partij bij, en niet controleren, elke transactie tussen gebruikers en derden aanbieders van producten of diensten.

 

Onderhoud van de site

Alles wordt in het werk gesteld om de website up en goed onderhouden te houden. Echter, expat nest neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor de website tijdelijk niet beschikbaar als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Expat nest noch onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de adviezen, adviezen of verklaringen op een deel van de site door iemand anders dan een geautoriseerde expat nest vertegenwoordiger, terwijl die in zijn/haar officiële hoedanigheid.

Expat nest is niet aansprakelijk voor enig verlies of andere schade in verband met het gebruik of de onmogelijkheid om toegang tot de website of de informatie op deze website, met inbegrip van verlies of schade veroorzaakt door een virus of door de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de informatie , informatie verstrekt op of door middel van een website waarnaar de website verwijst, of informatie op of door middel van een website die verwijst naar de website. Vervolgens is expat nest niet aansprakelijk voor enig verlies of andere schade in verband met de informatie die op de website wordt geplaatst zonder vooraf overleg met expat nest. EEN beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van dit artikel is niet van toepassing op verlies of schade als gevolg van opzettelijk roekeloos of opzettelijk wangedrag van expat nest.

 

Winst

Niets op expat nest is een belofte of garantie van de inkomsten, inkomsten, inkomen of winst. Wij garanderen niet uw succes, inkomensniveau, of het vermogen om inkomsten te verdienen. Elke forward-looking statements geschetst op onze site zijn geen garanties of beloften van de werkelijke prestaties.

Uw niveau van succes in het bereiken van gelijkaardige resultaten is afhankelijk van een aantal factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw vaardigheid, kennis, capaciteit, toewijding, netwerk, en financiële situatie. Wegens grote individuele verschillen, kunnen wij niet en garanderen uw succes, inkomensniveau, of capaciteit niet om opbrengst te verdienen.

Expat nest is een deelnemer in de Amazon Services LLC Associates Program, een Affiliate reclame programma ontworpen om een middel te bieden voor sites om reclame te verdienen door reclame en linken naar Amazon.com

 

Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, is expat nest de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, met inbegrip van de auteursrechten.